Bönetidtabell

Stiftelsen Märsta Moské


Vi hyr idag en lokal på ca 92 m2 sedan 2004 i Märsta och har gjort den till en bönelokal för fredagsbönen och de dagliga bönerna samt andra aktiviteter. Lokalen består av ett bönerum för kvinnor och ett för män. Under de senaste åren har antalet muslimer i Märsta masha Allah vuxit och fler och fler kommer till vår moské för att utföra bönerna eller delta i våra aktiviteter, vilket gjort att lokalen blivit trång och inte rymmer alla på en gång.

Vissa fredagar blir en del kvar utanför lokalen och får ej plats inne för att utföra bönen. Situationen är helt enkelt akut och vi måste, med Allahs hjälp, hitta en större lokal så fort vi kan. Men eftersom tillgången på större lokaler i Märsta är begränsat så har vi funderat på att antigen köpa ett hus och bygga om det till en moské eller helt enkelt köpa en tomt och bygga en liten moské på.

Vi har därför öppnat ett bankkonto för att ta emot bidrag endast för detta ändamål. Vill du vara med och få kontinuerlig belöning från Allah(swt) ända till domedagen så sätt in ditt bidrag på:

Bankgiro: 368-3596
Bank: Handelsbanken

För utlandsbetalningar:
IBAN: HANDSESS
Konto: SE58 6000 0000 0007 3077 1598

Må Allah(swt) belöna dig med det bästa i detta liv och i det andra, ameen.

Om du har frågor om det här projektet: Kontakta oss här

Aktuellt
Grundkurs i tajweed i samarbete med "Quran Academy":
Kursen startar 15 januari 2012 insha Allah och är för båda bröder och systrar. Kursen är avgiftsfri men antalet platser är begränsat därför först till kvarn-principen gäller.

Till kurssidan >>

Aktivitets kalender
Mosképrojektet